Toleranzia AB: BioStock: Toleranzia skalar upp TOL2-odlingen inför GMP-produktion

Bioteknikbolaget Toleranzia fortsätter att beta av viktiga milstolpar inför kliniska studier med läkemedelskandidaten TOL2. Tillsammans med partnern 3P Biopharmaceuticals har man lyckats genomföra en storskalig 1000-litersodling av TOL2-producerande bakterier. Man konstaterar samtidigt att den höga produktiviteten från tidigare odlingar uppnåtts, vilket bådar gott inför framtida kommersiell produktion.

Läs hela artikelnpå biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/toleranzia-skalar-upp-tol2-odlingen-infor-gmp-produktion/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se