Toleranzia AB: BioStock: Toleranzia har haft framgångsrikt möte med Läkemedelsverket

Läkemedelsutvecklaren Toleranzia fortsätter att avancera TOL2-projektet i förberedelserna inför kliniska studier med läkemedelskandidaten. Bolaget har under året bland annat genomfört ett möte med sitt vetenskapliga råd som gett viktig vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet. I slutet av maj var det svenska Läkemedelsverkets tur att ge sin syn på projektet, vilken Toleranzia i dagarna erhöll i form av skriftlig återkoppling från verket. Bolaget meddelade idag att mötet varit både framgångsrikt och givande.

Läs hela artikeln om Toleranzia på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/toleranzia-har-haft-framgangsrikt-mote-med-lakemedelsverket/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/