Toleranzia AB: BioStock: Toleranzia genomför riktad emission om cirka 42 Mkr

Bioteknikbolaget Toleranzia meddelade i går kväll att man beslutat om en riktad emission till Flerie Invest och Nordic Tender, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Samtidigt föreslås Flerie Invests grundare Thomas Eldered för inval i bolagets styrelse. Emissionen förväntas inbringa upp till cirka 42 Mkr, som ska användas för att öka tempot i utvecklingen av bolagets huvudkandidat TOL2 - en potentiell ny behandling av den allvarliga nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis.

Läs hela artikeln och intervjun med Toleranzias vd Charlotte Fribertpå biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/08/toleranzia-genomfor-riktad-emission-om-cirka-42-mkr/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se