Toleranzia AB: BioStock: Thomas Eldered om sitt inträde i Toleranzia

Bioteknikbolaget Toleranzia har den senaste tiden stärkt upp både kassa och styrelserum. Via en riktad emission tog life science-veteranen Thomas Eldered steget in i bolaget där han framöver även kommer att sitta i styrelsen. BioStock har pratat med den nye styrelseledamoten för att få hans syn på bolaget.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/09/thomas-eldered-om-sitt-intrade-i-toleranzia/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se