Toleranzia AB: BioStock: Lovande prekliniska data för Toleranzias läkemedelskandidat TOL2

Göteborgsbaserade Toleranzia fortsätter att avancera mot kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaten TOL2. Nyligen presenterades prekliniska data som visar dess potential i behandlingen av myastenia gravis. TOL2-behandling gav en tydlig och långtidsverkande effekt såväl i tidig som i långt framskriden sjukdom. BioStock har tittat närmare på hur behandlingslandskapet ser ut och hur TOL2 kan möta de medicinska behov som finns.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2022/09/lovande-prekliniska-data-for-toleranzias-lakemedelskandidat-tol2/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se