Tessins investerarnätverk passerar 60 000 registrerade medlemmar

Tessin, Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering, fortsätter att växa och passerade nyligen 60 000 registrerade medlemmar i investerarnätverket. Bolaget ser ett fortsatt stort intresse för investeringar i fastighetslån bland investerare som söker avkastning och riskspridning utanför börsen.

I det rådande marknadsläget ser Tessin en stor efterfrågan på investeringsmöjligheter utanför börsen. Under våren har investerarnätverket investerat rekordstora belopp i fastighetslån förmedlade av Tessin och nyligen nådde bolaget en milstolpe i och med att investerarnätverket passerade 60 000 registrerade medlemmar.

 “Det är glädjande att se det starka intresset för investeringar i fastighetslån via vår digitala plattform. Målet har sedan Tessin startades varit att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för investerare och det fortsätter vi att arbeta mot varje dag. Privata investerare har varit och fortsätter vara kärnan i vår investeringsplattform”, säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Bland Tessins investerare arbetar bolaget med kundgrupperna Retail - privata investerare, Premium - privata investerare som investerat mer än 500 000 kr och Institutional - institutionella investerare. Tessin har under våren kommunicerat ett par större affärer med nya institutionella investerare men ser samtidigt att investeringsviljan från övriga kundgrupper fortsätter vara högt.

 “Våra tre kundgrupper ger oss en stabil grund att stå på och en mer diversifierad tillgång på kapital vilket möjliggör en fortsatt tillväxt för Tessin. Vi ser att snittavkastningen som hittills i år uppgått till cirka 9 procent är attraktiv för våra investerare, speciellt när det är oro på börsen”, fortsätter Heidi Wik.

Mer information om Tessins aktuella projekt finns på tessin.com/sv/.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,4 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik Tessin

Bifogade filer

Tessins investerarnätverk passerar 60 000 registrerade medlemmar