Tessin säkrar en miljard SEK från europeisk kapitalförvaltare, möjliggör tillväxt i kärnaffären

Stockholm, Sweden - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) - Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsinvesteringar har tecknat avtal med LCM Partners, en ledande europeisk kapitalförvaltare. Avtalet innebär ett initialt åtagande på en miljard SEK att investeras via Tessins digitala plattform i lån för bostadsutvecklingsprojekt i Sverige.

“Det här är ett stort genombrott för Tessin”, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding. ”Det institutionella kapitalet via LCM Partners möjliggör en fortsatt tillväxt för Tessins kärnaffär. Det ger oss betydligt mer kapacitet och möjlighet att möta fastighetsbranschens stora efterfrågan på finansiering, vilket är nyckel för vår långsiktiga tillväxt.”

Samarbetsavtalet med LCM Partners är den enskilt största överenskommelsen med en institutionell investerare hittills och är ett kvitto på att Tessins affärsmodell är attraktiv även utomlands. Det bekräftar också att Tessin ses som en professionell partner för internationella investerare, vilket öppnar upp tillgången till fler kapitalkällor och säkrar Tessin möjligheter för fortsatt tillväxt.

”LCM Partners är välkända för vår djupa förståelse för krediter och har en lång historik av att leverera hög, riskanpassad avkastning till våra kunder” säger Farid Shavaksha, Managing Director LCM Partners. ”Tessin passar väl in i vårt SOLO-program (Strategic Origination and Lending Opportunities), som fokuserar på högkvalitativa tillgångssäkrade lån på den Europeiska marknaden genom partnerskap med lokala ledande plattformar. Tack vare Tessins goda historik och effektiva kreditprocesser får vi nu tillgång till att direktinvestera i den svenska fastighetsmarknaden.

LCM Partners är en ledande europeisk kapitalförvaltare baserad i London och del av LC Financial Holdings som har mer än 50 miljarder euro under förvaltning. Koncernen delägs av Brookfield Asset Management, en av världens största förvaltare för alternativa investeringar.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-18 18:35 CEST.

Bifogade bilder

Heidi Wik Tessin

Bifogade filer

Tessin säkrar en miljard SEK från europeisk kapitalförvaltare, möjliggör tillväxt i kärnaffären