Tessin rekryterar och stärker koncernledningen med Chief Marketing Officer

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic Holding AB (publ) – (Nasdaq: Tessin) Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering stärker koncernledningen genom att rekrytera Gunnar Björkhag som Chief Marketing Officer.

Gunnar Björkhag har flera års erfarenhet av rollen som marknadschef inom ekonomi- och konsultbranschen. Han har arbetat på både strategisk och operativ nivå med att bygga starka varumärken, kundengagemang och digital försäljning från tidigare positioner på bland annat Aspia, PwC, Minnesota Communication och EY.

Jag ser verkligen fram emot att börja jobba med det härliga teamet på Tessin mot målet att bli ledande inom fastighetsfinansiering. Tessin är ett Fintech bolag som utmanar och som visar på en innovativ förmåga genom sin skalbara plattform. Det känns inspirerande att få vidareutveckla varumärket och stärka den digitala närvaron för skapa ytterligare tillväxt och engagemang, säger Gunnar Björkhag.


Tessin tillgängliggör fastighetsmarknaden för investerare, vi växer genom att förmedla fler och större lån till fastighetsutvecklare samtidigt som vi lanserar nya intressanta investeringsprodukter. Rekryteringen av Gunnar är en del av tillväxtstrategin och han kommer med sin långa erfarenhet av och stora intresse för marknadsföring och kommunikation vara en nyckelspelare på vår fortsatta tillväxtresa, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Gunnar Björkhag, CMO Tessin. Fotograf: Peter Assarsson

Bifogade filer

Tessin rekryterar och stärker koncernledningen med Chief Marketing Officer