Tessin redovisar stark start på året

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Första kvartalet präglas av en fortsatt tillväxt med 37 procent genom högre intäkter och en ökning av förmedlad lånevolym.

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Första kvartalet präglas av en fortsatt tillväxt med 37 procent genom högre intäkter och en ökning av förmedlad lånevolym.

“Vi inleder året med en stark tillväxt och fortsätter leverera enligt vår strategi att växa i kärnaffären parallellt med att vi breddar affären med nya investeringsprodukter. De ökade kostnaderna jämfört med första kvartalet 2021 är en effekt från vår långsiktiga satsning på tillväxt och vi ser att vår kostnadsstruktur nu ligger på en stabil nivå som ger utrymme för både organisk tillväxt och fortsatt affärsutveckling." kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ.).

Periodens nyckeltal

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 37 procent uppgick till 8,8 MSEK (6,4 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,3 MSEK (-8,8 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-8,2 MSEK).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,9 SEK).
  • Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 54 procent och uppgick till 220 MSEK (143 MSEK).

Väsentliga händelser under perioden

  • I januari tecknade Tessin Capital ett avtal med en fond förvaltad av Dynamic Credit. Dynamic Credit är en holländsk kapitalförvaltare som BNP Paribas Asset Management äger en majoritetsandel i. Under 2022 förväntas Dynamic Credits investeringar i Tessins plattform att uppgå till 200–300 MSEK.
  • I februari förvärvade Tessin Properties sin andra fastighet, en handelsfastighet i Karlshamn. Fastigheten tillträddes under mars.

Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Image From IOS (14)

Bifogade filer

Delårsrapport Januari Mars 2022 Tessin Nordic Holding AB