Tessin passerar fyra miljarder kronor i förmedlat kapital

Trots en alltmer utmanande konjunktur fortsätter Tessin, Nordens största digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt, att växa – bolaget har nu förmedlat fyra miljarder kronor till fastighetsprojekt över hela landet. Tessin har hittills finansierat 350 fastighetsprojekt och säkerställt kapital till byggandet av över 7 000 bostäder.

Med fler än 59 000 användare är Tessin Nordens största digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt. Nu har bolaget passerat fyra miljarder kronor i förmedlat kapital. Hittills har 2,9 miljarder betalats tillbaka till medlemmarna med en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 9–10 procent. Enligt VD Heidi Wik växer intresset för direktinvesteringar i fastighetsmarknaden snabbt.

Det är fantastiskt roligt att Tessin nu har förmedlat 4 miljarder kronor i lån till fastighetsutvecklare. Vi har en fastslagen strategi att växa i kärnaffären och det här är en viktig milstolpe i den tillväxtresan. Tack vare våra kompetenta medarbetare förmedlar vi fler och större lån i snabbare takt. I juni 2021 nådde vi tre miljarder i förmedlat kapital, nu har vi rest ytterligare en miljard på kortare tid, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Tessins skalbara digitala plattform innebär skräddarsydda lösningar för bolagets affär och projekt. Det gör att bolaget också ihop med ett effektivt och skalbart arbetssätt kan svara upp snabbt mot nya behov bland både fastighetsutvecklare och investerare. Tessin har nu lanserat en låneportfölj som möjliggör att investera i en sammansättning av sju befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant.

Digital first ligger i vårt DNA och det är en av Tessins styrkor. Intresset för att direktinvestera i fastighetsmarknaden har vuxit enormt. Många vill ha komplement till börsen och Tessin fyller helt klart det behovet. Därför har vi lanserat en ny låneportfölj som erbjuder väldiversifierade investeringar i flera olika lån. Fler och fler fastighetsutvecklare får också upp ögonen för vårt erbjudande, och man uppskattar vår expertis inom fastighetsfinansiering. Så det är med tillförsikt som vi nu tar oss an nästa milstolpe - fem miljarder, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik, VD Tessin.

Bifogade filer

Tessin passerar fyra miljarder kronor i förmedlat kapital