Tessin passerar fem miljarder kronor i förmedlat kapital

Sedan starten 2014 har Tessin, Nordens största digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt, förmedlat totalt fem miljarder kronor. I maj 2022 nådde man den förra milstolpen om fyra miljarder kronor. Nu, tio månader senare, har ytterligare en miljard förmedlats till bygg- och fastighetsprojekt runt om i Sverige och Finland.

Ytterligare en milstolpe är nådd för investeringsplattformen Tessin när man nu passerar fem miljarder kronor i förmedlat kapital. Totalt har Tessin förmedlat kapital till 435 fastighetsprojekt över hela Sverige och Finland. I och med detta har 3,5 miljarder betalats tillbaka till långivarna med en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 9–11 procent.

– Det är fantastiskt att vi nu nått en ytterligare milstolpe och passerat fem miljarder kronor i förmedlat kapital. Att vi möjliggör fortsatt byggande när storbankerna blivit än mer restriktiva mot kapitaltunga sektorer som fastighetsbranschen är något vi är stolta över, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Efter flera år av högtryck för bostadsbyggande vände det nedåt under 2022. Skenande priser på byggmaterial, leveransproblem, räntehöjningar och det osäkra ekonomiska läget har haft stor påverkan på fastighetssektorn. Men trots en utmanande tid där hela branschen mött stora problem har Tessin fortsatt sin tillväxtresa.

– Att vi kan fortsätta växa på en turbulent fastighetsmarknad är ett styrkebesked och ett tydligt tecken på att såväl investerare som fastighetsutvecklare uppskattar våra tjänster. Under 2023 är målet att uppnå lönsamhet och en av våra strategier är att säkra fler institutionella samarbeten, avslutar Heidi Wik.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 5,0 miljarder kronor i finansiering till mer än 400 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 11 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin passerar fem miljarder kronor i förmedlat kapital