Tessin passerar 400 genomförda projekt

Tessin, Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering, fortsätter att möjliggöra byggande och passerade nyligen 400 genomförda projekt i Sverige och Finland. Bolaget ser en fortsatt stor efterfrågan på finansiering bland fastighetsutvecklare och goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar.

Trots det rådande marknadsläget ser Tessin en stor efterfrågan på fastighetsfinansiering, delvis som en följd av förändrade regelverk hos affärsbankerna i kombination med önskemål om flexiblare finansieringsmöjligheter. Under året har antalet inkomna förfrågningar ökat parallellt med att snittvolymen per förmedlat lån ökat med 21 procent jämfört med föregående år.

”Vi ser att antalet förfrågningar ökar trots omställningen som skett på fastighetsmarknaden under året. Framför allt från större och mer etablerade fastighetsutvecklare ihop med återkommande kunder som efterfrågar större finansiering. Tessin har över 850 miljoner i signerad volym i vår orderbok och därav goda möjligheter att fortsätta växa och möjliggöra nya fastighetsprojekt.” säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ)

Sedan starten 2014 har Tessin genomfört fastighetsfinansiering i över 400 projekt över hela Sverige och i delar av Finland. Projekten innefattar mer än 8000 bostäder, fritidsboenden och kommersiella fastigheter - genom säkerställda lån med fastighetspant - för nyproduktion, renovering och fastighetsförvärv upp till 150 miljoner kronor.

“Tessin arbetar fortlöpande med att stärka vårt erbjudande inom finansieringslösningar genom ett aktivt investerarnätverk av både privata och institutionella investerare. Det ger oss en stabil grund att stå på och en mer diversifierad tillgång på kapital möjliggör en fortsatt tillväxt för Tessin genom att vi kan erbjuda större lån och flexibla finansieringslösningar.”, avslutar Heidi Wik.

Mer information om Tessins aktuella projekt och finansieringslösningar finns på tessin.com/sv/.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 400 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik Tessin

Bifogade filer

Tessin passerar 400 genomförda projekt