Tessin passerar 1 miljard i förmedlat kapital sedan årsskiftet

Tessin, Nordens största digitala plattform för fastighetsfinansiering, har sedan årsskiftet förmedlat 1 miljard kronor till fastighetsprojekt i Sverige och Finland. Detta innebär att man totalt passerat 4,5 miljarder kronor i förmedlat kapital sedan bolaget startades 2014. Framåt ser Tessin en god efterfrågan på investeringsmöjligheter från både privata och institutionella investerare.

Idag meddelar Tessin att man sedan årsskiftet passerat 1 miljard i förmedlat kapital till olika byggprojekt över hela landet. Trots det utmanande läget med rådande konjunktur ser Tessin att volymen förmedlat kapital fortsätter att öka i en jämn takt. I juni 2021 passerade bolaget tremiljardersgränsen och redan i maj i år nådde man fyra miljarder kronor i förmedlat kapital.

“Det är otroligt roligt att vi nu nått ännu en milstolpe och passerat 4,5 miljarder kronor i förmedlat kapital. Jag ser det som ett tecken på att allt fler börjar förstå de stora fördelarna med vår affärsmodell, både vad gäller investerare och fastighetsutvecklare. Vi märker att fler börjar se sig om efter alternativ till att investera på börsen i dessa oroliga tider och därmed vänder sig till oss. Bankerna har samtidigt blivit mer restriktiva och det blir allt svårare för fastighetsutvecklare att låna på traditionell väg för ett byggprojekt”, säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Tessin har sedan starten 2014 genomfört fastighetsfinansiering i fler än 400 projekt över hela Sverige och i delar av Finland. Projekten innefattar mer än 8000 bostäder, fritidsboenden och kommersiella fastigheter - genom säkerställda lån med fastighetspant - för nyproduktion, renovering och fastighetsförvärv upp till 150 miljoner kronor.

“Det är tack vare vårt investerarnätverk, som är en kombination av privata och institutionella investerare, som alla dessa byggprojekt har kunnat bli av. Trots läget på marknaden ser vi goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar. En av strategierna för att lyckas med det är att fortsätta vårt löpande arbete med att säkra fler institutionella samarbeten,” avslutar Heidi Wik.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 400 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik Vd Tessin

Bifogade filer

Tessin passerar 1 miljard i förmedlat kapital sedan årsskiftet