Tessin ökar sitt fokus på lönsamhet – anpassar kostnader och genomför organisationsförändring

Tessin, Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering, reviderar sin tillväxtstrategi för att snabbare uppnå lönsamhet. Strategin med planerade åtgärder innebär kostnadsbesparingar och omstruktureringar. Bolagets finansiella målsättning är att uppnå lönsamhet i slutet av 2023.

Efterfrågan på Tessins flexibla finansieringslösningar och investeringsmöjligheter är stark och bolaget har en fortsatt stabil tillväxttakt. Med kostnadsbesparingar och anpassad organisation skapar bolaget förutsättningar för lönsamhet i affären. Tack vare bolagets skalbara, tekniska plattform och långsiktiga avtal med svenska och internationella kapitalkällor, bedöms leveranskapaciteten och förutsättningarna vara goda för fortsatt stark tillväxt med en än mer effektiv organisation.

“Tessins styrelse och ledning har tillsammans reviderat vår strategiska plan med ökat fokus mot lönsamhet i kärnaffären”, säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Förväntade åtgärder innebär översyn av samtliga kostnader inklusive personalkostnader som sammantaget medför kostnadsbesparingar om cirka tjugo procent.

”Det är aldrig enkelt att ta beslut om kostnadsbesparingar som påverkar personal, speciellt då våra medarbetare bidragit till Tessins hittills uppnådda framgångar. De åtgärder vi nu tar är dock både nödvändiga och viktiga för att säkerställa rätt förutsättningar för fortsatt god och långsiktig utveckling”, fortsätter Heidi Wik.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-11 10:30 CEST.

Bifogade bilder

Tessin 3

Bifogade filer

Tessin ökar sitt fokus på lönsamhet – anpassar kostnader och genomför organisationsförändring