Tessin Nordic Holding AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2021

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic Holding AB (publ.). Nordens största plattform för digital fastighetsfinansiering publicerade idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på sin hemsida www.tessin.com.

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.tessin.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För ytterligare information, besök www.tessin.com eller kontakta

Heidi Wik, VD

Telefon. + 46 (0)70 546 4961

Email: ir@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Bifogade bilder

Heidi Wik, VD Tessin. Fotograf: Tobias Björkgren

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB ÅR 2021