Tessin fortsätter leverera avkastning till sina medlemmar – utbetalar totalt 74,9 MSEK i augusti

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) meddelar att man i augusti 2022 har betalat ut totalt 74,9 MSEK till sina medlemmar som investerat via plattformen. Av det totala beloppet utgör 68,3 MSEK utlånat kapital och 6,6 MSEK ränta på kapitalet. Den genomsnittliga avkastningen på samtliga avslutade fastighetslån sedan starten 2014 uppgår per den sista augusti 2022 till 8,92 procent.

I augusti 2022 betalades cirka 74,9 MSEK ut till Tessins medlemmar. Det utbetalade kapitalet stiger i takt med att det förmedlade kapitalet stiger och sedan starten 2014 har Tessin förmedlat mer än 4,4 miljarder kronor till 378 fastighetsprojekt. Av det totala investerade kapitalet har cirka 3,1 miljarder kronor utbetalats med i snitt 8,92 procent avkastning.

”Tessins återbetalningar till medlemmarna i vårt investerarnätverk fortsätter på en stabil och konkurrenskraftig nivå jämfört med andra typer av investeringar. De senaste månaderna har vi sett ett fortsatt stort intresse vilket framförallt beror på att investerarna aktivt söker en stabil avkastning med avvägd risk”, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Tessins målsättning är att fortsätta växa organiskt genom att erbjuda en kombination av intressanta investeringserbjudanden och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden. Kapitalet från Tessins medlemmar har bland annat möjliggjort byggnationen av fler än 7 000 bostäder och hundratals kommersiella lokaler.

Fakta Tessin

Antal medlemmar: 60 331 st

Antal kapitalresningar: 378 st

Rest kapital: 4,4 miljarder SEK

Återbetalt kapital: 3,1 miljarder SEK*

Genomsnittlig avkastning: 8,92 procent**

*Siffran inkluderar investerat kapital samt avkastning som betalats ut till Tessins medlemmar.

**Den genomsnittliga avkastningen baseras på den viktade årsavkastningen för samtliga avslutade lån på Tessins plattform inklusive kreditförluster.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,4 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin 11

Bifogade filer

Tessin fortsätter leverera avkastning till sina medlemmar – utbetalar totalt 74,9 MSEK i augusti