Tessin fortsätter att växa – har förmedlat sitt största enskilda lån hittills

Efterfrågan på finansiering till fastighetsprojekt fortsätter att växa som en följd av bankernas åtstramade kreditgivning med regelverket Basel III vilket ställer högre krav på eget kapital och likviditet. Nu har bolaget förmedlat sitt största enskilda lån hittills på 35 miljoner kronor till en fastighetsutvecklare i Blekinge.

Många fastighetsutvecklare har svårt att säkra tillräcklig finansiering i sina projekt. Här kommer Tessin in i bilden med sin flexibla plattform som skapar nya finansieringsmöjligheter för fastighetsbranschen. Nu har bolaget förmedlat sitt största enskilda lån hittills till en fastighetsutvecklare i Blekinge. Tessin ser en ökad efterfrågan av större lån och vänder sig därför även till institutionella investerare.

Fastighetsbranschen har ett stort finansieringsbehov som bankerna inte kan lösa fullt ut. Sedan införandet av Basel III med höjda kapitalkrav har utlåningen skärpts. Här ser vi på Tessin möjligheter att möta den efterfrågan och generellt så förmedlar vi allt fler och allt större lån. Men det ställer också större krav på oss att hitta institutionella investerare, vilket vi också har lyckats med, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Om projektet

SBU F-dotter AB uppför nu 32 bostäder i Nättraby, en mil väster om Karlskrona med nära anslutning till E22. 21 av 32 bostäder är i dagsläget sålda med förhandsavtal. Byggnationen har påbörjats och bostäderna förväntas färdigställas under Q1 2023. Projektvärdet vid färdigställandet uppskattas till ca 112 mkr. Bolaget lånar nu in upp till 35 mkr för att refinansiera ett befintligt lån samt delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det första lyftet i ett byggnadskreditiv bestående av totalt fyra lyft under 2022/2023. Lånet löper upp till 15 månader med 8 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen. I dagsläget erbjuder Tessin byggnadskreditiv på upp till 150 miljoner kronor.

Läs mer här!

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Foto: Brf Villa Fehr I Nättraby

Bifogade filer

Tessin fortsätter att växa – har förmedlat sitt största enskilda lån hittills