Terranet rekryterar ny utvecklingschef från Mercedes-Benz

Idag meddelar Terranet (TERRNT B) att Mercedes-Benz utvecklingschef för Navigation & Maps, Nihat Küçuk, börjar som teknik- och utvecklingschef (CTO och SVP Product Management) för det växande teamet i Lund samt i Stuttgart, Tyskland. 

Nihat Küçuk har en lång gedigen erfarenhet som innovationschef på Mercedes-Benz och tidigare även som entreprenör, dels inom fordonsindustrin och dels inom mobilitet. Han kommer närmast från Mercedes-Benz där han sammantaget arbetat över femton år, nu senast som chef för den enhet som utvecklar ny sensor funktionaliteter för navigationssystem inom Mercedes-Benz koncernen. Under de senaste året har Terranet haft ett gemensamt utvecklingsprojekt under Nihat Küçuks ledning där VoxelFlow används till att mata säkerhetsdata in i Mercedes-Benz utvecklingsprojekt för navigationssystemet LiveMap.

Terranet har de senaste veckorna påbörjat fälttester av VoxelFlow i fordon och under det kommande året kommer den patenterade teknologin att paketeras och förberedas för kommersialisering. Rekryteringen är ett strategiskt steg för Terranet som mobiliserar tung kompetens och kapacitet för att stiga i värdekedjan och accelerera på planen om kommande produkt- och marknadslansering.

“Att bolaget lyckades säkra Mercedes-Benz i så tidigt skede har varit synnerligen betydelsefullt för att styra teknikutvecklingen i både en kund- och produkt centrerad riktning. Vi har samverkat med Nihat och hans team i nästan två år. Genom denna rekrytering som kan liknas vid i det närmaste en strukturaffär får bolaget tillgång till Nihats hela kapacitet och nätverk. Vi tillförs inte endast unik produktkompetens utan en exceptionell insyn från en av de mest namnkunniga innovationsledarna i global bilindustri inom mjukvara- och sensorutveckling.” säger Terranets vd Pär-Olof Johannesson. “Vi ser med tillförsikt fram emot att nu bygga vidare på teknologin under Nihats ledning. Hans mångåriga erfarenhet av att bygga team, identifiera vinnande teknologi, erfarenhet och kunskap om fordonsindustrin är optimalt för Terranet”

I rollen som utvecklingschef kommer Nihat Küçuk att säkerställa utvecklingen av VoxelFlow teknologin i kommande steg mot kommersialisering och produktlansering, i nära dialog med den kundbas bolaget adresserar inom ramen för uppgörelsen med holoride i München. Vidare kommer han fortsätta bygga upp det utvecklingsteam som etablerats under våren i Lund samt i Stuttgart. Bolaget befäster med detta ytterligare sin närvaro i Tyskland och Stuttgart.

“Framtidens fordon behöver fatta beslut snabbare än någonsin tidigare för att vi ska kunna realisera nollvisionen och rädda liv i trafiken. Jag har under en längre tid fått följa Terranets VoxelFlow teknologi och anser den ha en stor potential för att snabbare än någon annan sensorteknologi, säkerställa den infrastruktur vi behöver för att kunna undvika kollisioner i större utsträckning. Jag ser fram emot att arbeta med en unik teknisk plattform som har potential att vända upp och ner på fordonsindustrin.” konstaterar Nihat Küçuk. 

Terranet utvecklar en patenterad sensorteknologi som heter VoxelFlow som kan identifiera ett objekt i ett område runt bilen på runt fem millisekunder. Det kan jämföras med dagens sensorsystem som ger fordonet runt 300-500 millisekunder för att reagera, tekniken ger föraren eller fordonet en avsevärt förbättrad reaktionshastighet vilket kan rädda liv.

Onsdagen den 23 juni kl.12.00-13.00 CET bjuder Terranet in till en live frågestund tillsammans med bolagets vd Pär-Olof Johanesson via ZoomLänk till eventet här

Vid frågor eller för mer information om Terranet, vänligen kontakta:

Michaela Berglund, VP Marketing 
michaela.berglund@terranet.se
 +46 723 388 288

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl 07.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se

Om Terranet
Terranet utvecklar en banbrytande mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlowTM för ADAS- och AD industrier. Teknologin blev 2021 utvald till det prestigefyllda eventet Startup Autobahn by Plug and Play. Med sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT- B.ST). Se mer information på www.terranet.se.