Terranet är antaget till NVIDIAs acceleratorprogram

Terranet är antaget till NVIDIAs acceleratorprogram (NVIDIA Inception). Syftet är att få tillgång till expertis, resurser och nätverk när det gäller både inbäddad mjukvara och systemchip för VoxelFlow™.

NVIDIA är marknadsledande när det gäller att utveckla och tillverka moderkort (grafikprocessorer och GPU) för spelplattformar, integrerade kretsar för avancerat förarstöd till (ADAS) och autonoma fordon (AD) samt infotainment i bilar. NVIDIA har utvecklat en unik metodik för testsimulering och beslutstödssystem baserat på artificiell intelligens (AI) med djupinlärning för både självkörande fordon och robotautomation. NVIDIA samarbetar med majoriteten tillverkare och underleverantörer av elektronikkomponenter i bilindustrin.

Mercedes-Benz har sedan 2020 ett nära samarbete med NVIDIA baserat på deras systemchip - DRIVE som är konstruerat i syfte att understödja nästa generations självkörande fordon samt erbjuda en autopilot i världsklass. Volvo Cars använder NVIDIAs systemchip för deras kommande SUV-modeller i premiumsegmentet.

NVIDIAs systemchip har en enorm beräkningskraft (hundratals biljoner instruktioner per sekund). Processorförmågan gör att bilen kan hantera extrema datamängder från bildanalys- och kamerasensorer, därmed passande för VoxelFlow™ som utvecklas för aktiv säkerhet, avancerat förarstöd och autonom körning. 

Att Terranet är invald till NVIDIA Inception är ett ytterligare bevis på att VoxelFlow™ teknologin har en potential i flera segment inom bilindustrin. Det innebär även att VoxelFlow™ kan vidareutvecklas i dialog med kunder och i ett nära samarbete med en marknadsledare av systemchip.

“NVIDIA Inception ger Terranet en unik möjlighet att arbeta med fordonsindustrin och utveckla skräddarsydd funktionalitet som bygger vidare på vår grundteknologi". säger Pär-Olof Johannesson, vd för Terranet. ”När vi fortsätter att förädla VoxelFlow™ ser vi att det tillämpas på ADAS och autonoma fordon på olika sätt. Det gäller även inom infotaiment (in-car entertainment) och VR (virtual reality) som är det affärsområde Terranets partner holoride adresserar. NVIDIA Inception ger oss tillgång till biltillverkare som behöver våra lösningar mest, vilket ytterligare säkerställer att vi utvecklar tekniken med rätt förutsättningar både i fråga om tillämpningar, prestanda, kvalitetskrav och driftsekonomi.” 

I februari visades VoxelFlow™ upp vid Mercedes-Benz Startup Autobahn event. Teknologin har en revolutionerande potential att få ned olycksstatistiken med sin snabbhet och precision. Ambitionen för Terranet är att etablera VoxelFlow™ som en ny standard inom avancerat förarstöd och autonoma fordon. Terranet har tidigare kommunicerat att teknologin under året kommer att börja testas i fordon samt därvid uppnå en noggrannhet om en megavoxel (1 miljon voxel) per sekund.

För mer information om Terranet, vänligen kontakta:

Michaela Berglund, CMO

michaela.berglund@terranet.se

+46 723388288

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 07.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se

Om Terranet
Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AD industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.