Teckningsperioden i Twiik AB företrädesemission inleds idag den 8 juni 2022

Idag, den 8 juni 2022, inleds teckningsperioden i Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://twiik.me/investor-relations/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod8 juni - 22 juni 2022Handel i uniträtter8 juni - 17 juni 2022Handel i BTU8 juni 2021 till och med omkring v. 28Offentliggörande av utfallet27 juni 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

Teckningsperioden i Twiik AB företrädesemission inleds idag den 8 juni 2022