Taurus Energy: Årsredovisning 2021/2022

Bifogat detta meddelande finner ni Taurus Energy's årsredovisning för 2021/2022.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på www.taurusenergy.eu/om-bolaget/