Syncro Group AB (publ): Syncro Group förstärker ledningsgruppen

Syncro Group AB (publ) utökar ledningsgruppen med Pernille C Lotus, VD i Cube Danmark, i syfte att förstärka fokuset ytterligare med inriktning på digital marknadsföring och försäljning för samtliga bolag i koncernen. Pernille C Lotus ingår i ledningsgruppen från och med idag den 23 maj 2022.

Pernille C Lotus är i grunden serieentreprenör och startade som medgrundare sitt första företag inom digitala affärer 2009. Pernille har omfattande kompetens inom digital marknadsföring och försäljning. Samtliga hennes företagssatsningar har bedrivits inom e-handel och social selling. Pernille har etablerat flera företag där hon varit pionjär i upplägget att använda säljkraften från personer med en stor följarskara på bloggar och Instagram. Hon såg tidigt kraften i att koppla ihop dem med produkter och tjänster på e-handelsplattformar. Efter "proof of concept" från social selling blev det tydligt för Pernille att tidigt starta en Influencer Marketingbyrå då hon förstod att marknaden för denna typ av produktplacering var redo. Pernille startade SMAC Agency 2015 och anslöt tolv av de största influencerserna i Danmark. Ett år senare representerade hon över 80 influencers. Under 2019 slog hon ihop sina två bolag (SMAC Agency och HIPPO Management) med en av Sveriges största Influencer Marketingbyråer WeAreCube och blev då den danska avdelningen för WeAreCube som hon driver som VD.

[En bild som visar person, vägg, kläder, kvinna

Automatiskt genererad beskrivning]

Syncro Group har sedan 1 januari i år under ledning med då nytillträdde koncernchefen Magnus Winterman sett över alla delar i verksamheten gällande förbättringspotential i syfte att säkerställa att den fortsatta satsningen sker på det mest verksamhetseffektiva sättet.

Försäljning och digital marknadsföring upptar en stor del av Syncro Groups ledningsgrupps fokusområden och det området kommer nu att ytterligare förstärkas genom Pernille i nära samarbete med dotterbolagen i koncernen.

"Jag känner mig hedrad och väldigt stolt över att ledningsgruppen för Syncro Group såg min kompetens och personlighet som en styrka för vår verksamhet. Jag känner starkt för möjligheten att hjälpa och lyfta fram försäljnings- och marknadsområdena inom alla delar av Syncro Group. Jag ser verkligen fram emot den här resan och min personliga passion för att hjälpa oss alla till nästa nivå är stor." säger Pernille C Lotus, VD Cube Danmark.

"Pernille kommer med sin gedigna kunskap inom digital marknadsföring och försäljning att tillföra den kompetens Syncro Group behöver utveckla ytterligare. Med Pernille i ledningsgruppen utökar vi kompetensen för oss att fortsätta driva Syncro Group framåt enligt den strategi bolaget har lagt. Vi är ett snabbväxande bolag som verkar inom tillväxtmarknader där vi behöver ligga i absolut framkant inom alla områden och leda utvecklingen inom de områden vi väljer att etablera eller bredda oss inom." säger Magnus Winterman, VD Syncro Group.

Syncro Groups ledningsgrupp

Ledningsgruppen i Syncro Group utgörs från och med idag av Pernille C Lotus, Magnus Winterman (VD och koncernchef), Henrik Sundewall (vice VD och CFO) och Fredrik Gnosspelius (COO).

Magnus Winterman har lång erfarenhet inom både etablerade verksamheter och renodlade start-ups och scale-ups och har medverkat till att ta bolag till börsnoteringar. På meritlistan kan nämnas att han etablerade den danska CMS-leverantören Sitecore i Sverige, den svenska realtids-informationsleverantören av börs och valutakurser, SIX, i Norge, ASP leverantören TeleComputing i Sverige och som General Manager ansvarat för Nasdaq OMX hostingverksamhet.

Henrik Sundewall har stor erfarenhet från olika ledande befattningar som bland annat CFO, VD och styrelseordförande i både noterad såväl som onoterad miljö. Med mångårig bakgrund från verksamheter så som ICL/Fujitsu och MTG/Kinnevik har Henrik dessutom omfattande erfarenhet som rådgivare till både professionella investerare såväl som till företag och organisationer, primärt inom finansiering och M&A.

Fredrik Gnosspelius har innehaft roller som Facilities Manager Scandinavia hos Team Olivia med en omsättning på ca 5 miljarder kronor och med cirka 200 affärsenheter i Skandinavien. I Fredriks uppdrag ingick, att med företagskontroll och allmän ledning säkra marginaler och tillväxt för verksamheten genom att bygga avdelningen för anläggningshantering, säkra byggprojekt, optimera avtalsförhandlingar samt öka den totala anläggningseffektiviteten. Innan rollen hos Team Olivia har Fredrik verkat som Head of Procurement & Facility Management i den börsnoterade utbildningskoncernen Academedia, med ca 12 miljarder i omsättning, samt arbetat med Operational Excellence. Fredrik har framgångsrikt byggt upp flera supportfunktioner inom koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.