Syncro Group AB (publ): Hör Claes Persson berätta om Syncro Group och satsningarna framöver i podden Affärsvärlden Magasin

Claes Persson medverkar i podden Affärsvärlden Magasin där han berättar om Syncro Group om resan hittills och framåt, och varför han byter jobb inom koncernen.

Länk till podcast: https://open.spotify.com/episode/7m2sDr71M0nt0DCrnWU3My?si=8wIJ9ylWR6-PdFdz-8iC-A

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@syncro.group

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@syncro.group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group