Styrelseledamöter i Mantex köper TO5 i syfte att utnyttja för teckning av aktier

Styrelseordförande Per Grunewald och styrelseledamot Håkan Johansson har, genom närstående bolag, köpt ytterligare teckningsoptioner av serie TO5 (”TO5”) i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) i syfte att teckna ytterligare aktier i Bolaget.

Styrelseordförande Per Grunewald förvärvade den 26 april 2022, genom det närstående bolaget Emphco AB, 75 000 TO5 till en kurs om 0,176 kronor per TO5. Det totala innehavet uppgår till 99 000 TO5 efter förvärvet.

Styrelseledamot Håkan Johansson förvärvade den 27 april 2022, genom det närstående bolaget Kattson i Sverige AB, 100 000 TO5 till en kurs om 0,19 kronor per TO5. Det totala innehavet uppgår till 795 040 TO5 efter förvärvet.

Båda affärerna gjordes på Nasdaq First North Growth Market och till marknadskurs.

Mantex släppte den 26 april 2022 ett PM gällande insynspersoner och huvudägares teckning av nya aktier genom nyttjande av TO5. Det totala antalet TO5 som avses utnyttjas för teckning, efter anskaffandet av nya TO5, uppgår till 902 640 vilket motsvarar en investering om cirka 1 miljon kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Styrelseledamöter i Mantex köper TO5 i syfte att utnyttja för teckning av aktier