Styrelseledamot lämnar Imsys styrelse

STYRELSELEDAMOT LÄMNAR IMSYS STYRELSE

Styrelseledamoten Marcus Risland avgår som styrelseledamot i Imsys AB. Skälet till detta är förändrade arbetsförhållanden som gör att det inte går att upprätthålla positionen som styrelseledamot.

" - Jag kommer däremot att kvarstå som rådgivare till bolaget och hoppas kunna utveckla samarbetet på andra sätt", säger Marcus Risland. "Imsys är ett bolag med en stor och spännande potential som jag kommer att följa", avslutar Marcus. Styrelseordförande Henry Sténson säger i en kommentar att han tycker det är tråkigt att Marcus Risland lämnar styrelsen, men har förståelse för att formalia sätter hinder i vägen för det fortsatta engagemanget. "Marcus är en unik kraft som har tillfört mycket i styrelsearbetet och jag hoppas att vi finner andra former för att dra nytta av Marcus kompetens", kommenterar Sténson.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50 är bolagets Mentor.