Styrelse och ledning i Safe at Sea AB tecknar samtliga sina TO1

Safe at Sea AB (publ) ("Bolaget") meddelar att styrelse och ledning i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), motsvarande en investering om totalt cirka 260 TSEK.

Följande personer nyttjar samtliga sina TO1: Styrelseordföranden Hans Bergenheim (167 500st), Styrelseledamot Kaj Lehtovaara (175 000st), Styrelseledamot Erik Johansson (90 909), Vd Henrik Hartman (37 000).

"Vi bedömer att verksamheten har levererat väl utefter det memorandum och tillväxtagenda som vi utformade under hösten 2021. Med statusen i våra strategiska projekt i kombination med introducerade produkter och utvecklat försäljningsarbete så vill vi självklart ta möjligheten att för detta lösenpris vara med på resan." säger Hans Bergenheim, Styrelseordföranden på Safe at Sea

Teckningsperioden för Teckningsoptionerna äger rum från och med den 5 september till och med måndag 19 september kl. 23:59.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen SEK 0,553 per aktie.