Stockpicker: Paydrive: Välpositionerade för tillväxt

Stockpicker genomför en uppdragsanalys på det Nordic SME listade bolaget Paydrive. Stockpicker anser att bolaget är välpositionerat för tillväxt och ser ett motiverat värde per aktie på 15,5 kronor vid en DCF-analys.

En mer rättvis bilförsäkring

Insurtechbolaget Paydrive erbjuder bilförsäkringar till konsumenter och företag, där kunden endast betalar för antal mil de kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie.
Vid årsskiftet hade man samlat in realtidsdata från över 34 miljoner körda mil, som man kan dra nytta av vid riskbedömningar och prissättning av bilförsäkringar.
Bolaget använder sig av en extern försäkringsgivare och majoriteten av intäkterna består av provisioner från förmedling av bilförsäkringar.
Paydrive har utvecklat en riskreducerande algoritm (QOTA), som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Utöver att man använder sig av algoritmen för sina egna bilförsäkringslösningar, kommer bolaget under 2022 att börja exportera algoritmen enligt en SaaS-lösning till den europeiska marknaden.
Paydrive noterades den 15 december 2021 på NGM Nordic SME och tog in knappt 20 MSEK i samband med noteringen.

Välpositionerade för tillväxt

Med en välfylld kassa samt noteringsprocessen och betydande investeringar bakom sig, bedömer Stockpicker att Paydrive har möjlighet att hålla en hög tillväxttakt under de kommande fem åren.
Genom en DCF-analys ser vi ett motiverat värde per aktie på 15,5 kronor. För att Stockpickers basscenario ska förverkligas, krävs det att Paydrive lyckas hålla en hög omsättningstillväxt och att man uppnår lönsamhet inom några år.

Dessa är höjdpunkter och en sammanfattning från den fullständiga analysen.

Fullständig analys kan läsas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/paydrive-valpositionerade-for-tillvaxt eller www.stockpicker.se

Analytiker: Axel Stenman, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer

Paydrive: Välpositionerade för tillväxt