Stockpicker: Northern CapSek Ventures: Stockpicker uppdaterar analys efter Q2 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME. Stockpicker publicerar härmed en uppdaterad uppdragsanalys.

Antal portföljbolag uppgår nu till 15

Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och genom investmentbolaget från Göteborg får man nu exponering mot 15 intressanta techbolag, med skalbara affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan resterande 11 är onoterade.

--

Värderas lägre än substansvärdet

Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick per den 30 juni till 2,09 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till den nuvarande aktiekursen på 1,32 SEK. En del av de noterade innehaven har dock utvecklats svagt sedan periodslut den 30 juni. Efter ett svårt marknadsklimat med drastiska nedvärderingar av portföljbolagen, ser Stockpicker flera faktorer som talar för en god avkastningspotential de närmaste åren. Kommande finansieringsrundor kan gott ske till högre värderingar än dagens samtidigt som ett antal innehav befinner sig i skeden där värden kan synliggöras redan inom en snar framtid.

Fullständig analys och kommentarer hittas via direktlänken: https://stockpicker.se/home/northern-capsek-uppdatering-efter-q2-2022 och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Axel Stenman, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer

Northern CapSek Ventures: Stockpicker uppdaterar analys efter Q2 2022