Stayble Therapeutics: Stayble offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 3 maj 2021 - Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2020.

Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande samt tillgänglig på bolagets hemsida: http://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/