Stayble Therapeutics: Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin och de strikta pandemireglerna med flertal 'lock-downs' i samtliga studieländer. Bolaget förväntas under rådande förutsättningar att kunna rapportera studieresultat under andra halvåret 2022, vilket är senare än tidigare kommunicerats.

"Vi har med glädje konstaterat att patienter fortsätter att rekryteras till vår studie och en stor entusiasm råder bland prövarna på de olika deltagande klinikerna. Samtidigt ser vi det som oerhört viktigt att värna om patienternas och sjukvårdens säkerhet samt att vården av covid-sjuka prioriteras. Vi, tillsammans med deltagande kliniker, är optimistiska att rekryteringstakten kommer att öka så snart rådande pandemivåg lugnar sig och samhällena börjar öppna upp igen. Vi har den senaste månaden sett en ökad aktivitet på de center som kan bedriva verksamheten fritt från restriktioner vilket är en god signal att vi kommer att kunna öka takten när lock-downs släpper på fler ställen. Det stora behovet av en effektiv behandling mot kronisk ryggsmärta som kan erbjuda patienter varaktig lindring och ökad funktion är helt oförändrat." säger Andreas Gerward, VD på Stayble.

Målet med den pågående kliniska Fas 2b-studien är att bekräfta STA363s säkerhet och tolerabilitet samt påvisa minskning i smärta och ökad funktion hos patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Studien ska inkludera cirka 100 patienter uppdelat på tre olika grupper, varav två behandlas med STA363 och en med placebo. Patienterna får en injektion och följs sedan under en tolvmånadersperiod för att bättre förstå STA363s långtidseffekter. Studien har initierats på ett 20-tal kliniker i samtliga tre studieländer, Nederländerna, Ryssland och Spanien.

Denna förlängning av den pågående kliniska Fas 2b-studien kommer inte påverka bolagets kapitalbehov för att slutföra studien.