Stayble Therapeutics: Stayble förstärker sitt team genom rekrytering av VP CMC och Regulatory Affairs

Stayble Therapeutics meddelade idag att bolaget förstärker sitt team genom rekrytering av Dr. Sara Richardson i den nyskapade rollen VP CMC and Regulatory Affairs. Dr. Richardson kommer främst att arbeta med bolagets fortsatta kliniska utveckling, speciellt med tillverkningsfrågor (CMC), regulatoriska frågeställningar och interaktioner myndigheter.

"Dr. Richardson kommer att ha en central roll i bolaget framför allt i den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat STA363. Det känns mycket roligt att få välkomna Dr. Richardson till teamet där hennes expertis och erfarenhet kommer att vara väldigt värdefulla för våra planer framöver", säger Andreas Gerward, VD på Stayble."

Dr. Richardson har doktorerat i analytisk kemi vid Lunds universitet och har haft en lång karriär på AstraZeneca där hon arbetat med forskning, utveckling och ledarskap. Hon kommer senast från en roll med ansvar för tillverkningsfrågor (CMC) i utvecklingen av läkemedelskandidater i klinisk fas. Rollen inkluderade även ansvar för strategiutveckling, utkontraktering av klinisk tillverkning samt regulatoriska ansökningar till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och amerikanska FDA. Tidigare roller som Dr. Richardson haft innefattar ledare för grupper med ansvar för formulerings- och analysutveckling i klinisk fas samt olika forskarroller i läkemedelsprojekt genom hela den kliniska utvecklingsfasen från Fas 1 till Fas 3.

Dr. Richardson tillträder sin position hos Stayble den 1 juli 2021.