Stayble Therapeutics: Sista dag för handel med BTA

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 mars 2021 och stoppdag är den 10 mars 2021.

Under februari 2021 genomförde Stayble en framgångsrik företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 8 mars 2021 och stoppdag är den 10 mars 2021. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 12 mars 2021.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se