Stayble Therapeutics: Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie ("BTA") i samband med Bolagets pågående företrädesemission kommer att bli imorgon, torsdagen den 4 februari 2021 på grund av en administrativ och systemteknisk fördröjning. Tidigare planerad första dag för handel med teckningsrätter och BTA var idag, den 3 februari 2021.

På grund av en administrativ och systemteknisk fördröjning informerar Stayble härmed att handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 - 15 februari 2021. Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se