Starkt intresse för Tessin som alternativ till börsen – rekordstora belopp investerade via plattformen

Trots den negativa utvcklingen på de finansiella marknaderna sedan inledningen av 2022 har Tessin sett ett stadigt ökande intresse från både nya och befintliga medlemmar i investerarnätverket. Under årets fem första månader har mer än 300 miljoner kronor investerats av privata investerare via Tessins digitala plattform vilket är ett rekord och en ökning med 25 procent jämfört med föregående år.

Tessin har sedan starten 2014 haft som målsättning att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för privata investerare med en attraktiv direktavkastning. Bolaget ser en tydlig koppling mellan den oro som visat sig på börsen under inledningen av 2022 och det ökade intresset för att investera i fastighetslån via Tessins plattform.

”De ökade volymerna som vi ser från privata investerare visar på ett starkt intresse för alternativa investeringsslag som komplement till börsen och sparande i fonder. Vår årliga avkastning har över tid legat på mellan 8-10 % vilket är attraktivt för många investerare som söker balanserad risk, säger Heidi Wik, VD, Tessin Nordic Holding AB”.

Intresset från privata investerare stärker även Tessins erbjudande mot fastighetsutvecklare som söker finansiering till sina fastighetsprojekt genom att bolaget bibehåller flera aktiva kapitalkällor parallellt.

”Det är glädjande att se hur vårt privata nätverk av investerare växer och ökar sitt engagemang parallellt som vi under våren arbetat intensivt med att etablera nya samarbeten med institutionella investerare. Att fortsätta växa i kärnaffären genom att erbjuda investeringsmöjligheter för både privata och institutionella investerare är ett prioriterat fokusområde för Tessin, fortsätter Heidi Wik.”

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin 16

Bifogade filer

Starkt intresse för Tessin som alternativ till börsen - rekordstora belopp investerade via plattformen