Spotlight beslutar om avnotering av Parans Solar Lighting

Parans Solar Lighting AB (publ) har idag erhållit beslut från Spotlight Stock Market innebärande avnotering av bolagets aktier och övriga värdepapper. Sista dag för handel på Spotlight är 18 juni. Parans beklagar beslutet och avser att återkomma med information om hur bolaget ser på situationen och vilka möjligheter och handlingsalternativ bolaget ser framåt.

Parans VD lämnar följande kommentar:
"Spotlights beslut är både förvånande och beklagligt. Parans har samarbetat med Spotlight fullt ut, alltsedan de för cirka två månader sedan meddelade att de kräver en ny noteringsprövning på grund av de stora förändringar som har skett i verksamheten. Nu måste vi få tid att gå igenom Spotlights beslut och motiveringen för detta och även identifiera vilka handlingsalternativ som står till buds för att på bästa sätt tillgodose aktieägarnas intressen."

Kontaktperson
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ)
Tel: +46 (0)733 21 16 35, Email: anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo