Solna tingsrätt meddelar dom avseende Cortus tvist med PE Teknik och Arkitektur AB

Solna tingsrätt har meddelat domsutslag angående Cortus tvist om obetalda fakturor från PE Teknik och Arkitektur AB. Cortus AB tilldöms att betala de utestående fakturorna om 2 628 415 kr samt PEs rättegångskostnader om 3 354 903 kr, ränta tillkommer.

Cortus studerar nu domen och återkommer om ett eventuellt överklagande.

”Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att tingsrätten helt och hållet ignorerat de fel och brister som vi anser att PE har gjort sig skyldig till. Vi kommer nu att noggrant studera domen och återkomma om ett eventuellt överklagande.”

Håkan Sigfridsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2022 kl. 11.40 CET.

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

 

Bilaga