Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks valberedning föreslår val av två nya styrelseledamöter

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att bolagets valberedning föreslår att Edvard Kälvesten och Per Zellman väljs som nya styrelseledamöter vid årsstämman den 12 maj 2022. De föreslagna ledamöterna bedöms tillföra styrelsen värdefull kompetens inom bolagsutveckling samt industrialisering och kommersialisering av disruptiv teknologi.

Smoltek fortsätter att utvecklas från ett forskningsdrivet bolag till ett innovativt industribolag. Bolaget går nu in i en delvis ny fas där utvecklingen av disruptiv teknologi i en komplex och global värdekedja fortsätter att vara i centrum, samtidigt som samarbeten med partners och kunder blir allt viktigare. För att säkerställa att Smolteks styrelse har rätt kompetensprofil under denna fas föreslår valberedningen att följande personer väljs som nya styrelseledamöter vid den kommande årsstämman:

Edvard Kälvesten, vd och grundare av Silex Microsystems AB, världens största renodlade legotillverkare inom mikrosensorer. Med en doktorsgrad inom mikrosensorer i botten och ett starkt tekniskt såväl som entreprenöriellt fokus har Edvard framgångsrikt byggt upp Silex från grunden till att idag omsätta över en miljard kronor. Edvard har djup kunskap inom Smolteks affärsområde som riktar sig till halvledarindustrin och tillför den bolagsbyggarkompetens som Smoltek behöver. Edvard har idag tre aktiva styrelseuppdrag i Myvox AB, SensiTib AB samt Silex Microsystems International AB.

Per Zellman, vd och ägare till Exezell AB, ett eget konsultbolag inom professionella tjänster. Per är civilingenjör inom elektroteknik i grunden, och har en lång internationell erfarenhet av olika roller som vd och kommersiellt ansvarig vid bland annat Emotrongruppen, CG Drives & Automation AB, Norstel och Epiluvac. Per tillför kompetens inom såväl bolagsbyggande som kommersiell utveckling, det vill säga hur ett bolag skall positioneras i ett strategiskt och kommersiellt perspektiv. Per har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat Norstel AB, Ascatron AB samt Acosense AB.

- Valberedningens ledamöter är mycket nöjda med att ha identifierat dessa två kandidater, då vi är övertygade om att de har rätt profil för att bidra positivt till Smolteks framtida utveckling. Både Edvard och Per bidrar med ett solitt affärsmannaskap och erfarenheter från att leda snabbväxande teknikbolag, och framför allt hur man på bästa sätt kommersialiserar disruptiv teknologi på en global arena, säger Lena Olving, valberedningens ordförande.

- Denna föreslagna förstärkning av Smolteks styrelse är helt i linje med vår ambition att säkerställa att bolaget har en optimal struktur med nödvändig kapacitet och kompetens för att omsätta vår unika och banbrytande teknikplattform till kommersiella produkter, säger Peter Augustsson, Smolteks styrelseordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna kommer, om de väljs att ersätta de nuvarande ledamöterna Peter Enoksson och Bo Hedfors som har avböjt omval.