Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek publicerar verksamhetsuppdatering för affärsområde Vätgas

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") publicerar verksamhetsuppdatering för affärsområde Vätgas, som under 2022 har gjort betydande framsteg inom utvecklingen av sitt cellmaterial till elektrolysörer. Vidare har affärsområdet inlett ett samarbete med en global tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer.

Inom affärsområde Vätgas har Smoltek för avsikt att utveckla ett högpresterande cellmaterial till elektrolysörer, det system som använder förnybar el för att spjälka vatten till syre och fossilfri vätgas. Smolteks kolnanofiberbaserade cellmaterial är avsett att sitta på anodsidan i cellstacken i PEM-elektrolysörer - en marknad som växer exponentiellt i och med de enorma investeringar som nu görs världen över för att kunna tillverka grön vätgas. Exempelvis uppskattar Global Market Insights Inc* marknaden för elektrolysörer att uppgå till runt 650 miljarder kronor globalt år 2030.

Cellmaterialets tredimensionella struktur ökar strömtätheten så pass mycket att elektrolysörens storlek kan minskas med upp till en faktor tre, samt reducerar åtgången av det dyra materialet iridium med över 80%. Tillsammans gör detta det avsevärt billigare att bygga nya vätgasfabriker, vilket är helt centralt i den snabba framväxten av det som kallas den nya gröna vätgasekonomin.

- Vi ser fram emot en mycket spännande höst. Resultaten av de två pågående demoprojekten och våra nya kompetenta medarbetare är kritiska milstolpar för att utveckla prototyper, pilotanläggning och kundprojekt. Dessutom är det fantastiskt kul att allt mer få bekräftat vilken boom vätgasekonomin är på väg att bli. Land efter land överträffar varandra i de enorma summor de satsar på utbyggnad av vätgas. Bristen på naturgas har gett en extra skjuts i denna riktning, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Innovation.

Stärkt organisation och samarbetsavtal 
Under hösten kommer affärsområdet ha genomfört ett antal rekryteringar för att förstärka organisationen med ett flertal nyckelpositioner. En mycket central rekrytering är Jaime S. Sanchez, PhD, som i oktober tillträder som Senior Corrosion and Catalyst Scientist. Han kommer närmast från IMDEA Energy Institute i Madrid och är en internationell expert inom området, och har tidigare gjort sitt post-doc arbete på Chalmers. Redan under sommaren gjordes två interna rekryteringar av Qi Li, PhD, som R&D Project Manager samt Xin Wen, PhD, som Nanotechnology Scientist. Dessutom har Bastien Penninckx, från University of Montpellier, rekryterats som laboratorieingenjör.

I maj tecknades ett samarbetsavtal med en stor internationell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer. Samarbetet innebär att gemensamt bygga en demonstrator av en PEM-elektrolysörcell, för att visa att prestandan blir mycket bättre med kolnanofibrer än utan. Redan under hösten 2022 räknar bolaget med att kunna ha de första resultaten klara medan långtidstester tar längre tid.

Parallellt med detta byggs ytterligare demonstratorer för att utvärdera produktionskoncept för kolmaskiner, alternativa teknologier för korrosionsskydd samt metoder för att applicera katalysatorpartiklar. En handfull externa företag och forskningsgrupper är involverade i dessa projekt. Förutom att själva bygga hela celler att mäta på, kommer provbitar även utvärderas av ett antal kommersiella aktörer i elektrolysörbranschen. Ett viktigt mål med dessa utvärderingar och samarbeten är att nå överenskommelse om att ta nästa steg - vilket är att bygga prototyper ihop.

5 maj 2022 publicerade Smoltek ett pressmeddelande (https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-uppdaterar-bolagets-strategiska-malsattningar,c3560896) med bolagets strategiska målsättningar fram till 2027. Affärsområde Vätgas siktar på att skala upp sitt cellmaterial till elektrolysörer till att nå massproduktion år 2026-2027. Detta förväntas ge en försäljning om cirka 200MSEK 2027 för affärsområdet, förutsatt att man når milstolparna som beskrivs i pressmeddelandet.

* Electrolyzer Market worth over $65 Bn by 2030 (https://www.gminsights.com/pressrelease/electrolyzer-market?utm_source=PrNewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Paid_PrNewswire) (www.gminsights.com)