Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek publicerar verksamhetsuppdatering för affärsområde Halvledare

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att dotterbolaget Smoltek Semi gjort betydande framsteg inom utvecklingen av tekniken för ultratunna kondensatorer under året. Det nyligen kommunicerade samarbetsavtalet med Yageo-koncernen, en av världens största kondensatortillverkare, förväntas ytterligare accelerera industrialiseringen av Smolteks ultratunna kondensatorer. Detta följer målsättningen att kunna ta emot ordrar i höga volymer från slutet av 2024.

Den 5 maj 2022 publicerade Smoltek ett pressmeddelande med bolagets strategiska målsättningar inom affärsområde Halvledare fram till 2027. Bolaget siktar enligt dessa målsättningar på att kunna ta emot ordrar i höga volymer för bolagets ultratunna kondensatorer från slutet av 2024. Detta förväntas kunna ge en försäljning om cirka 400 MSEK år 2027 för affärsområdet, förutsatt att de milstolpar som beskrivs i pressmeddelandet från den 5 maj uppnås. Utöver detta ser bolaget utmärkta möjligheter att därefter skala upp i större volymer samt utveckla fler produkter för halvledarmarknaden.

- Vi är oerhört nöjda med de framsteg som vi har gjort under 2022 inom industrialiseringen och kommersialiseringen av våra ultratunna kondensatorer. Samförståndsavtalet och det gemensamma utvecklingsavtalet med Yageo utgör avgörande framsteg för detta affärsområde, då vi nu har en perfekt partner för att gemensamt ta fram en första produkt, massproducera den samt sälja den globalt via deras försäljningskanaler, säger Smolteks koncernchef Håkan Persson.

Bakgrund till utvecklingen av ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin 
Smolteks koncernbolag Smoltek Semi har under flera års tid samarbetat med Yageo-koncernen kring teknisk och kommersiell utvärdering av Smolteks patentskyddade kondensatorteknik för utveckling av ultratunna, nanofiberbaserade kondensatorer. Samarbetet med Yageo, som är en av världens största tillverkare av elektroniska komponenter, inklusive kondensatorer, med produktion och försäljning i Asien, Europa och Amerika, kommer att accelerera kommersialiseringen av Smolteks första produkt - avkopplingskondensatorer för mikroprocessorer med så kallad Landside-montering.

Den gemensamma utvärderingen av tekniken gjorde det möjligt för parterna att den 29 juni 2022 teckna ett samförståndsavtal för gemensam utveckling, massproduktion och global försäljning av en diskret avkopplingskondensator till processorer, som bland annat återfinns i mobiltelefoner. Då det utrymme som kondensatorn tar är av största betydelse vid miniatyrisering av halvledarkomponenter är avsikten att tillverka en avkopplingskondensator med en tjocklek om endast 40 mikrometer. Samförståndsavtalet som tecknades definierar en inledande och gemensamt finansierad utvecklingsfas, samt bildandet av ett 50/50-ägt samriskbolag för massproduktion och global försäljning av diskreta kondensatorer.

Den 18 augusti meddelade parterna i pressmeddelanden att ett gemensamt utvecklingsavtal tecknats i enlighet med samförståndsavtalet, vilket även innebär att Smoltek Semi initialt erhåller 1,5 MUSD från Yageo som en del av den gemensamma finansieringsplanen för utvecklingsaktiviteter inom ramen för projektet.

Parterna arbetar nu intensivt med att färdigställa den första produkten. Parallellt fortlöper uppbyggnaden av massproduktionskapacitet inklusive skapandet av en komplett leverantörskedja för detta. Smoltek beställde under Q1 2022 en unik industriell maskin för storskalig kolnanoväxt (syntes) som är planerad att installeras hos kontraktstillverkare (foundry). Denna maskin kommer att utrustas med ytterligare komponenter för massproduktionskapacitet, och dessutom tillkommer produktionssteg för den kiselbaserade delen av kondensatorn. Smoltek arbetar även med att förstärka Smoltek Semi-teamet med ett flertal kvalificerade tjänster under 2022-2023, och denna process fortlöper enligt plan.

Håkan Persson avslutar:  
- Samarbetet utgör en förstklassig kommersiell validering av vår grundläggande och patenterade nanoteknikplattform, som samtliga av Smolteks affärsområden och utvecklingsprojekt är baserade på. Vi har redan haft hög trovärdighet som ett innovativt utvecklingsbolag, och det blir nu glasklart för potentiella partners och andra insatta aktörer att vår teknologi även är redo att omsättas till konkurrenskraftiga produkter inom stora, globala marknadssegment inom en relativt snar framtid. Jag vill understryka att vi ser den första produkten med Yageo som startskottet för vår kommersiella satsning, och vi hoppas på att över tid kunna skapa en bred produktfamilj med ultratunna kondensatorer för olika tillämpningar. Vi ser redan ett flertal ytterligare möjligheter med kommersiell potential i linje med den första produkten. Huvudspåret under de kommande åren är nu vårt samarbete med Yageo inom diskreta kondensatorer, men vi är samtidigt fria att starta upp fler kommersiella samarbeten, med dem eller andra aktörer, inom andra kondensatorsegment.