Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek Nanotek Holding AB (publ), årsredovisning 2021

Smoltek publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.smoltek.com/investors) samt som bilaga till detta pressmeddelande (pdf).