Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek – Mindre yta, mer prestanda – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Smoltek med Köp och riktkursen 71,00 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget befinner sig i en tidig kommersialiseringfas för produktion av extremt tunna och högpresterande kondensatorer till halvledarindustrin. Därutöver har Smoltek identifierat andra industrisegment där dess teknikplattform kan skapa effektivitetsförbättringar, till exempel elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas. Mangold bedömer att bolaget kommer att kommersialisera sin teknik 2022, vilket i sin tur väntas innebära intäkter. 

Mangold spår att Smoltek kan ta del av uppåtgående marknader och successivt öka sin marknadsandel. Den globala halvledarmarknaden spås växa med 4,7 procent årligen fram till 2027. Under 2020 ingick Smoltek två utvärderingsavtal med ledande komponenttilverkare till halvledarindustrin, varav ett fortfarande är aktivt. Även den globala marknaden för vätgasproduktion står inför en explosionsartad tillväxt, och branschen väntas kunna dra nytta av Smolteks teknik.

Mangold anser att Smolteks patent och teknik möjliggör att bolaget kan positionera sig som en betydande aktör för intressenter inom främst halvledarindustrin. En investering innebär att aktieägare kan vara med på bolagets utveckling i ett tidigt skede. Mangold har genomfört en riskjusterad DCF-värdering vilken mynnat ut i en riktkurs på 71,00 kronor per aktie. Det ger en uppsida på cirka 90 procent. Samarbetsavtal är en viktig trigger för att Smoltek ska nå riktkursen.