Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek inleder överlämningen till bolagets tillträdande vd Håkan Persson

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att överlämningen till bolagets tillträdande vd Håkan Persson har inletts i och med dennes medverkan vid en heldagsövning inklusive verksamhetsgenomgång med styrelsen den 31 augusti. Under andra halvan av september följer inläsning och samtal med organisationen inför det formella tillträdet den 1 oktober.

Smolteks tf vd Marie Landfors kommer att finnas tillgänglig på halvtid under hela oktober månad för att möjliggöra en så effektiv överlämning av vd-rollen som möjligt.
- Det var värdefullt att inkludera vår tillträdande vd i den nyligen genomförda verksamhetsgenomgången där ansvariga för våra affärsdrivande koncernbolag Smoltek Semi och Smoltek Innovation fick möjlighet att uppdatera om sina respektive områden och diskutera vägen framåt med styrelsen. Samtliga medverkande har en god samsyn kring hur Smoltek ska fortsätta utvecklas och bygga värde för våra aktieägare, säger Smolteks styrelseordförande Peter Augustsson.

Peter Augustsson förväntar sig även att bolaget kan berätta mer under hösten om status och vägen framåt för Smoltek Semi och Smoltek Innovation, utöver den nyligen publicerade nyheten att bolagets utvärderingssamarbete med en stor global tillverkare av kondensatorer går in i en ny fas efter att betydande framsteg uppnåtts under det gemensamma utvärderingsprojektet.
För ytterligare upplysningar: 
Peter Augustsson, styrelseordförande Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 
E-post: peter.augustsson@padevelopment.se
Telefon: 076-895 52 07  
Webbplats: www.smoltek.com/investors