Smoltek Nanotech Holding AB: Mangold Insight presenterar analys av Smoltek

Mangold Insight har idag presenterat sin första analys i bevakningen av Smoltek Nanotech Holding AB (publ). 

Fondkommissionärsfirman Mangold har inlett en bevakning av Smoltek och presenterar idag en analys där de bland annat konstaterar att Smoltek befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas av kondensatorteknologin CNF-MIM, vilken möjliggör extremt tunna högpresterande kondensatorer i halvledare och att Smoltek nu även breddar sin marknad utanför halvledarindustrin genom att identifiera andra sektorer där bolagets patentskyddade teknikplattform kan skapa effektivitetsförbättringar. Ett exempel är elektrolysörer for produktion av fossilfri vätgas.

Läs hela Mangold Insights analys "Mindre yta, mer prestanda": https://mangold.se/bolag/smoltek/