Småbolagspodden intervjuar Rolf Ljunggren, grundare av Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, onsdag den 7 juli 2021

Rolf Ljunggren, grundare av Cortus Energy (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”), intervjuas av Småbolagspodden där han berättar om Bolagets WoodRoll®-teknik, strategi och framtidsutsikter, samt om Bolagets pågående företrädesemission.

Intervjun i korthet

  • Bolagets bakgrund och patenterade WoodRoll®-teknik
  • Strategi och framtidsutsikter
  • Höganäsprojektet
  • Pågående företrädesemission och användning av emissionslikviden

Länk till intervjun: https://poddtoppen.se/podcast/1513116087/smabolagspodden/28-cortus-energy-utvecklar-teknik-for-nya-grona-affarer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga