Simris Alg säkrar bryggfinansiering

Simris Alg säkrar bryggfinansiering om upp till 7 MSEK i form av lån.

Simris Alg har säkrat bryggfinansiering på upp till 7 MSEK i form av lån från styrelseledamöter, aktieägare och externa finansiärer. Lånen kommer att betalas ut efter bolagets likviditetsbehov. Lånen tas upp till marknadsmässiga villkor. 

Syftet är att säkra bolagets fortsatta drift inför en kommande kapitalanskaffning som planeras att genomföras efter årsskiftet. Bolaget genomför som tidigare kommunicerat även en omstrukturering för att snabbt och kraftfullt minska det negativa kassaflödet.

Denna information är sådan som Simris Alg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-21 16:14 CET.