Simris Alg delårsrapport januari – juni 2021

ÖKANDE FÖRSÄLJNING, OMSTRUKTURERING FÖR KOSTNADSBESPARINGAR, FÖRSTÄRKT SATSNING PÅ FÖRETAGSAFFÄRER

  • Nettoomsättningen uppgick till 697 tkr (256). Nettoomsättningen i USA uppgick till 471 tkr (119).
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 858 tkr (-5 099).
  • Meddelades att VD Fredrika Gullfot på egen begäran kommer att lämna sin anställning i bolaget den 17 september 2021.
  • Ett femårigt avtal tecknades med Anhalt University of Applied Sciences i Tyskland om utveckling av nya biologiskt aktiva ämnen från mikroalger till avancerad hudvård.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • En omstrukturering av verksamheten ska genomföras med förstärkt fokus på B2B. Marknadskontoret i Stockholm avvecklas och verksamheten konsolideras till algfarmen i Hammenhög. 
  • Bryggfinansiering har säkrats om upp till 7 mkr i form av lån från styrelseledamöter, aktieägare och externa finansiärer.
  • En order har erhållits på alger till ett ordervärde på cirka 1,6 mkr för leverans till slutet av augusti. Ordern ska ses som startskottet för bolagets nya B2B-satsning.

KOMMENTAR FRÅN VD
Försäljningen av konsumentprodukter ökade under andra kvartalet, framför allt i USA. Utvecklingen är dock fortsatt blygsam och styrelsen har inlett ett omfattande åtgärdsprogram för att minska förluster och öka förutsättningarna för en snabbare försäljningsökning, genom förstärkt satsning på B2B. Som ett led i omstruktureringen kommer marknadskontoret läggas ned och verksamheten konsolideras till Hammenhög. Fokus framöver ligger på våra nya ingredienser till avancerad hudvård. Här fortskrider utvecklingsprojekten i samarbete med bland annat Anhalt University of Applied Sciences, där vi under perioden tecknade ett femårigt ramavtal för utveckling av nya ämnen och extrakt. Kontakter har även etablerats inom industrin, för att utvärdera och vidareutveckla våra första prototyper.

För egen del blir detta min sista delårsrapport som VD. Efter drygt tio år som bolagsbyggare kommer jag lämna Simris Alg i september och heja på teamet från sidlinjen som aktieägare. Jag är oerhört stolt över att vi under dessa år lyckats bygga en helt ny industri från grunden, och att omega-3 från alger idag är ett självklart alternativ till fisk. De ringar på vattnet som vi skapade har växt till svallvågor och jag är så oerhört tacksam för alla er som varit med på den resan och gjort det omöjliga möjligt.

Hammenhög i augusti 2021,
Fredrika Gullfot, grundare och VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter