Simris Alg avvecklar marknadskontoret i Stockholm

Simris Alg AB (publ) genomför en omstrukturering av verksamheten genom avveckling av marknadskontoret i Stockholm och konsolidering av verksamheten till algfarmen i Hammenhög. Bolaget ökar samtidigt fokus på B2B och för samtal med potentiella partners för försäljningen av konsumentprodukter i USA. 

Styrelsen har sett över bolagets strategi och analyserat vilka framtida försäljningskanaler och vilken kostnadsstruktur som kommer att ta bolaget till lönsamhet på kortast tid. Styrelsen har beslutat att det skall ske genom en konsolidering av verksamheten i Hammenhög och ökad fokus på B2B. Diskussioner förs med potentiella partners för försäljningen av bolagets konsumentprodukter i USA, i linje med tidigare kommunicerad strategi.

I samband med omstruktureringen avser styrelsen lägga ned marknadskontoret i Stockholm. Fem anställda berörs av omstruktureringen.