Simris Alg ansöker om förlängning av inlämningsfrist för kompletteringar till novel foods-ansökan

Simris Alg AB (publ) har ansökt om förlängning av inlämningsfristen för kompletteringar av bolagets ansökan enligt EU-förordningen om nya livsmedel (novel foods). Anledningen är de pågående ändringarna i bolagets ledning i samband med att bolaget förstärker sin kapacitet inom B2B. Ursprunglig tidsfrist var den 1 september 2021. Bolaget avser återuppta projektet och och lämna in kompletteringar när den nya ledningen kommit på plats.