Sig Hansen tar upp rykten om att han lämnar Resqunit

Sandnes, Norge, April 22th, 2022 - Sig Hansen är fortfarande bolagets näst största aktieägare och mycket aktiv i bolaget, trots rykten om att han lämnat bolaget och sålt alla sina aktier.

SIG HANSEN TAR UPP RYKTEN OM ATT HAN LÄMNAR RESQUNIT

Sandnes, Norge, April 22th, 2022 - Sig Hansen är fortfarande bolagets näst största aktieägare och mycket aktiv i bolaget, trots rykten om att han lämnat bolaget och sålt alla sina aktier.

"Sanningen är den raka motsatsen. Med alla spännande aktiviteter vi har i USA, Kanada, Australien, Spanien, Portugal och många andra har vi bara börjat", säger Sig Hansen i en intervju med norska E24 idag, 22 april 2022.

Sig Hansens företag Resqunit ("RESQ") har nyligen fått en inköpsorder på totalt mer än 30 000 enheter för användning i det kanadensiska hummerfisket. Ordern placerar företaget långt före förväntad försäljning, där nära hela 2022 års budget nu finns i orderstock.

Mr Hansen är en högt respekterad tv-kändis och har medverkat i alla 18 säsonger av "Deadliest Catch" på Discovery Channel. Han är världens mest kända fiskare och serien har visats i mer än 150 länder.

Sig Hansens bolag Resqunit AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och förbättrar hållbarheten i det globala fisket med teknologi och havsdata.

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB  
08-503 015 61 | ca@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: helge@resqunit.com
Phone: +47 901 68 908

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
20220422-SigStillOnboard-ResqunitAb.pdf
SigHansen1600x900-cropped.jpg

Om Resqunit AB
Resqunit är ett havsteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: "RESQ") som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och programvara strävar företaget efter att öka kunskapen om haven och öka fångsten förutsägbarhet. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS,
grundades 2017.