SensoDetect AB: SensoDetect offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2020

SensoDetect Aktiebolag ("SensoDetect" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 december 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO1), vilka emitterades i samband med SensoDetects företrädesemission under det tredje kvartalet 2019. Under perioden 2 november - 11 december 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO1) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 22 899 153 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 procent. SensoDetect tillförs därmed cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

SensoDetect tillförs cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i SensoDetect uppgå till 82 626 143 och aktiekapitalet uppgå till 4 131 307,15 SEK.